Företag

Vi samarbetar med kommersiella fastighetsmäklare och vi har samarbetsavtal med stora mäklarkedjor i öststaterna.

Vi ordnar även företagsbesök


•Försäljning av kommersiella fastigheter, lägenhetsbestånd


•Försäljning av industrifastigheter


•Försäljning av affärsfastigheter


•Försäljning av hotell- och restaurangfastigheter


•Försäljning av företag inom olika branscher ex. byggföretag, bensinstationer, livsmedelsaffärer, ekiperingsaffärer, hotell- och restaurangrörelser, presentaffärer.


•Uthyrning av kontorslokaler


•Uthyrning av affärslokaler


•Uthyrning av allmänna lokaler


•Uthyrning av fritidshus och permanentbostäder


•Arbetar nära revisorer och advokatbyråer


•Förmedling av real estate och affärsföretag i olika länder angående fastigheter och rörelser, ex Estland, Finland Lettland, Ryssland, Ukraina, Turkiet, USA och Kanada.


•www.internationalproperty.ru

Företag

Copyright © Alla rättigheter förbehållna